Annet

Annet

Lilleaker Torg

Løren Borettslag – nye garasjer

Løren Borettslag – drenering og nye trapper

Kunstgressbaner for tennis

Flytting og restaurering av to verneverdige tømmerhus

Garantibefaringer og reklamasjonsoppfølging – Tjuvholmen

Fasaderehabilitering – Løren Borettslag

Jernbanepersonalets borettslag

Jacob Aalls gate 53