Miljø

Flere og flere utbyggere etterspør bærekraftig bygging. Dette har vi i Bygghuset stor fokus på, både i planleggingen, i byggefasen og ferdig prosjekt.

Breeam er et verktøy for å miljøsertifisere bygninger. For at et bygg skal oppnå BREEAM-NOR sertifisering stilles det krav til hvilke bærekraftige resultater bygget oppnår. Dette åpner for både innovasjon og nytenkning. Bygghuset gjennomfører flere slike prosjekter og har egen godkjent Akkreditert Profesjonell-person (BREEAM-AP).

Miljørettet utbygging handler også om fokus på bærekraftige materialer og tekniske løsninger. Bygghuset har bred erfaring med bygging i massivtre, passivhus, grønne tak, m.m.

Tilrettelegging for tekniske energieffektive løsninger gir lavere driftskostnader. Valg av riktige tekniske konsulenter i tidligfase, kan sammen med våre prosjektledere bistå slik at muligheter og løsninger vurderes i en fase av prosjektet hvor tilretteleggingen er enkelest og rimeligst.

Også i byggefasen har Bygghuset fokus på miljøet. Strenge krav til kildesortering av bygningsavfall og fossilfrie byggeplasser er eksempler på hvordan miljøbelastningen kan reduseres selv ved større byggeprosjekter.