Lilleaker Torg

Bygghuset bistår Mustad Eiendom AS med etablering av Lilleaker Torg i umiddelbar nærhet til Lilleaker trikkestopp. Torget skal innby til aktivitet og opphold, og innehar kvaliteter som trampoliner, hengekøyer og fonteneanlegg.

Torget skal også kunne være arena for midlertidige tilstelninger som konserter, teater, samlinger, marked osv.  Bygghuset innehar rollen som prosjekt/-byggeleder med ansvar for oppfølging av prosjektering, kontrahering av entreprenør og oppfølging av arbeidene i gjennomføringsfasen.

Anlegget ferdigstilles 3.kvartal 2019.