Jernbanepersonalets borettslag

Jernbanepersonalets Borettslag

Jernbanepersonalets borettslag

Kontaktperson :

Jernbanepersonalets Borettslag består av totalt 64 andelsleiligheter fordelt på 20 tomannsboliger og 6 firemannsboliger.
I borettslaget hadde de behov for å etterisolere fasader og skifte ut vinduer. I tillegg skulle boligene males.
Vårt arbeid har bestått av å lage en totalentreprisebeskrivelse, hvor vi inviterte 6 forskjellige entreprenører til å delta.
Vinneren i denne konkurransen ble Nydalen Bygg AS (kostnadsramme ca. 13,5 mill. inkl. mva).
Prosjektet ble ferdigstilt 4. kvartal 2013

Bygghuset sine oppgaver:

  • Utarbeide anbudsbeskrivelse i samarbeid med borettslaget.
  • Kontrahere entreprenør
  • Byggherrens SHA-koordinator i byggeperioden
  • Følge opp og kvalitetssikre entreprenørens arbeider på vegne av borettslaget i byggetiden
  • Oppfølging av entreprisen i garantitiden