Garantibefaringer og reklamasjonsoppfølging – Tjuvholmen

Tjuvholmen garantibefaringer

Garantibefaringer og reklamasjonsoppfølging – Tjuvholmen

Kontaktperson :
Ole-Martin Rognerud

Bygghuset AS er engasjert til å gjennomføre garantibefaringer og reklamasjonsoppfølging på flere av byggene på Tjuvholmen.

Bygghuset sine oppgaver:

  • Gjennomføre befaringer i leiligheter og fellesarealer/utvendige fasader
  • Vurdere mangler og igangsette tiltak for utbedring
  • Følge opp og kvalitetssikre entreprenørens arbeider på Tjuvholmen KS
  • Kundeoppfølging

Alle 3D-modeller fra Tjuvholmen-prosjektet er av arkitekt Knut Ramstad. © Tjuvholmen KS