Sogn studentby – SiO

Utomhus

Sogn studentby – SiO

Kontaktperson :
Frode Skurdal

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus skal rehabilitere og oppgradere utomhusarealet i Sogn studentby. I tilknytning til dette vil det etableres fellesfunksjoner som vaskerier, studenthus med lesesaler og andre rekreasjonsområder med blant annet utendørs treningsanlegg og grillplasser.

Prosjektet planlegges i første kvartal 2020, med ferdigstillelse til semesterstart høst 2020.

Bygghuset oppgaver:

  • Prosjekt- og byggeledelse