Fasaderehabilitering – Løren Borettslag

Løren Borettslag består av totalt 55 andelsleiligheter

Fasaderehabilitering – Løren Borettslag

Kontaktperson :
Steinar Kvistad

Løren Borettslag består av totalt 55 andelsleiligheter fordelt på tilsammen 10 rekkehus.
I Borettslaget hadde de behov for å få lagt nye tak. De trengte også å få etterisolert fasader og skiftet ut vinduer. I tillegg skulle boligene males.
Vårt arbeid har bestått av å lage en totalentreprisebeskrivelse, hvor vi inviterte 5 forskjellige entreprenører til å delta.
Vinneren i denne konkurransen ble Alliero AS (kostnadsramme ca. 12 mill. inkl. mva).
Prosjektet ble ferdigstilt 3. kvartal 2013

Bygghuset sine oppgaver:

  • Lage anbudsbeskrivelse i samarbeid med Borettslaget
  • Kontrahere entreprenør
  • Følge opp og kvalitetssikre entreprenørens arbeider på vegne av Borettslaget i byggetiden
  • Byggherrens SHA koordinator i byggeperioden
  • Oppfølging av entreprisen i garantitiden