Løren Borettslag – drenering og nye trapper

Løren Borettslag - drenering, nye trapper og opparbeidelse av utomhusområde

Løren Borettslag – drenering og nye trapper

Kontaktperson :
Steinar Kvistad

Løren Borettslag består av totalt 55 andelsleiligheter fordelt på tilsammen 10 rekkehus.
I Borettslaget er det etter mange år oppstått et behov for ny drenering, nye trapper mv.

Vårt arbeid har bestått av å utarbeide en totalentreprisebeskrivelse,
hvor vi inviterte 5 forskjellige entreprenører til å delta.
Vinneren i denne konkurransen ble Uteanlegg AS (kostnadsramme ca. 12 mill. inkl. mva).
Prosjektet ferdigstilles 2. kvartal 2016

Bygghuset sine oppgaver:

  • Lage anbudsbeskrivelse i samarbeid med Borettslaget
  • Kontrahere entreprenør
  • Følge opp og kvalitetssikre entreprenørens arbeider på vegne av Borettslaget i byggetiden
  • Byggherrens SHA koordinator i byggeperioden
  • Oppfølging av entreprisen i garantitiden