Jacob Aalls gate 53

Fasaderehabiltering og omlegging av tak

Sameiet Jacob Aalls gate 53 ligger på Fagerborg i Oslo kommune.

Sameiet ble bygget ca 1900 etter den tids krav/standard.
Større og mindre utbedringer har forekommet i løpet av byggenes levetid.

Bygghuset AS har på vegne av sameiet hatt ansvaret for komplett omlegging av taket, utskifting av takvinduer,
utbedre pussutsprenging rundt vinduer, oppmaling av fasader, utskifting av vinduer og utskifting av balkonger på frontfasade

Vårt arbeid har bestått av å lage en totalentreprisebeskrivelse, hvor vi inviterte 4 forskjellige entreprenører til å delta.
Vinneren i denne konkurransen ble OSEB AS (kostnadsramme ca. 7,5 mill. inkl. mva).
Prosjektet ble ferdigstilt 1. kvartal 2018

Bygghuset sine oppgaver:

  • Lage anbudsbeskrivelse i samarbeid med styret i sameiet
  • Kontrahere entreprenør
  • Følge opp og kvalitetssikre entreprenørens arbeider på vegne av sameiet i byggetiden
  • Byggherrens SHA koordinator i byggeperioden
  • Oppfølging av entreprisen i garantitiden

Før:

Etter: