Flytting og restaurering av to verneverdige tømmerhus

For frigjøring av tomteareal til ett større kontorbygg på Høvik i Bærum flyttes to verneverdige tømmerhus i sveitserstil til ny tomt i samme område.

Flytting og restaurering av to verneverdige tømmerhus

Kontaktperson :
Lars Erik Østgaard

For frigjøring av tomteareal til et større kontorbygg på Høvik i Bærum ble to verneverdige tømmerhus i sveitserstil flyttet til ny tomt i samme område.
Byggene er oppført på 1890-tallet, og inngår i plan for kulturvern i Bærum. Begge boligene var i dårlig teknisk forfatning og ble etter flytting restaurert til samme eksteriørmessige uttrykk som tidligere.
Dette innebar stor grad av spesialarbeider for å få frem identiske materialer til panel, listverk, verandabygg, bislag m.m.
Innvendig ble 1. og 2. etasje totalrehabilitert for å tilfredsstille dagens bygningstekniske krav. I tillegg fikk boligene på ny tomt full utnyttelse av kjeller.

Prosjektet ble gjennomført i 2014-2015.

Bygghuset sine oppgaver:

  • Prosjekteringsledelse
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Innhente tilbud, evaluering og kontrahering
  • Oppfølging i byggefase med kvalitet, fremdrift, økonomi, HMS.