Løren Borettslag – nye garasjer

Løren Borettslag består av totalt 55 andelsleiligheter fordelt på tilsammen 10 rekkehus.

Løren Borettslag – nye garasjer

Kontaktperson :
Steinar Kvistad

Løren Borettslag består av totalt 55 andelsleiligheter fordelt på tilsammen 10 rekkehus.
Borettslaget har ifbm. gjennomføring av dreneringsprosjektet i 2016 revet eksisterende garasjer. Disse var heller ikke store nok i forhold til dagens bilpark. Det oppføres derfor 55 nye rekkegarasjer fordelt på 12 bygg.

Vårt arbeid har bestått av å utarbeide en totalentreprisebeskrivelse,
hvor vi inviterte 4 forskjellige entreprenører til å delta.
Utførende entreprenør er Uteanlegg AS (kostnadsramme ca. 9 mill. inkl. mva).
Prosjektet ble ferdigstilt 2. kvartal 2017

Bygghuset sine oppgaver:

  • Utarbeide anbudsbeskrivelse i samarbeid med Borettslaget
  • Kontrahere entreprenør
  • Følge opp og kvalitetssikre entreprenørens arbeider på vegne av Borettslaget i byggetiden
  • Byggherrens SHA koordinator i byggeperioden
  • Oppfølging av entreprisen i garantitiden