Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Skatepark

Nordstrand IF

Linderud Flerbrukshall

Nordstrand Arena

Ellingsrud fleridrettshall

Voksen fleridrettshall

Flerbrukshall ved Rotnes skole i Nittedal