Flerbrukshall ved Rotnes skole i Nittedal

Bygghuset AS utført byggeledelse ifm etablering av Flerbrukshall ved Rotnes Skole i Nittedal

Flerbrukshall ved Rotnes skole i Nittedal

Kontaktperson :
Lars Erik Østgaard

For Nittedal Kommune har Bygghuset AS utført byggeledelse ifm etablering av Flerbrukshall ved Rotnes Skole.

Prosjektet er gjennomført som byggherrestyrt delentreprise. Hallen er tenkt benyttet som ren treningshall, det vil si uten fasiliteter som tribuner, klubblokaler etc. Anlegget er på 1.400 m2 bestående av én spilleflate med kombielastisk sportsgulv for fleridretter som; håndball, basket og volleyball, i tillegg til å fungere som gymsal for tilliggende skole.

Videre er det prefabrikkerte modulbaserte garderobe- og dusjanlegg, likeledes prefabrikkert ventilasjonsrom på tak. Uteanlegg med veier, p-plasser, fordrøyningsmagasin for overvann og grøntanlegg. Oppvarming av hallene er løst med luft til vann varmepumpe. Råbygg er bygget i stål, med vegger av sandwichelementer, og tak av korrugerte stålplater som er isolert og tekket.

På grunn av de meget kostnadseffektive løsninger som er valgt på hallen har flere andre kommuner og øvrige interessenter vært på befaring under bygging av hallen.

Hallen som er tegnet av SG Arkitektur AS  ferdigstilles i mai 2012 med en entreprisekostnad på ca. 13 mill eks mva.

Bygghuset sine oppgaver:

  • Byggeledelse med ansvar for koordinering av fremdrift, koordinering tverrfagelig, kontakt med entreprenører/ leverandører og oppfølging av kvalitetssikring og SHA.