Linderud Flerbrukshall

Linderud Flerbrukshall

Linderud Flerbrukshall

Kontaktperson :
Lars Erik Østgaard

Prosjekt Linderud Flerbrukshall består av ny flerbrukshall for Linderud Idrettsforening. Anlegget består av én-flate flerbrukshall med tilliggende servicedel som inkluderer garderober, dusjrom, toaletter, kafeteria, trimrom, lager etc. Totalareal ca 2000 m2. Prosjektet ble ferdigstilt 2. kvartal 2021. Offentlige tilskudd utgjør så stor andel at entreprisen for bygging kontraheres etter regelverk for offentlige anskaffelse.

Bygghuset sine oppgaver:

  • Innhente tilbud, evaluering og kontrahering.
  • Oppfølging i byggefasen mht kvalitet, fremdrift, økonomi, HMS, mv
  • BHR og KU i hht. Byggherreforskriften.

SE MER HER – https://www.bygg.no/linderud-flerbrukshall/1468403!/