Nordstrand Arena

Idrettshall på Nordstrand i Oslo.

Bygghuset AS inngikk kontrakt med Nordstrand Arena som Byggherrens prosjektleder ifbm. riving av eksisterende håndballhall og oppføring av ny idrettshall på Nordstrand i Oslo.

Nytt hallanlegg er samlet på ca 8.000 m2 brutto areal. Anlegget omfatter ny 2-bane håndballhall med mobil tribunekapasitet til ca 2000 tilskuere. Under spilleflaten er det etablert parkeringsanlegg med ca 80 plasser. I tillegg er det bygget sidefløy i 3 etasjer med omfattende garderobeanlegg, treningsrom, serveringsområde, kjøkken, klubblokaler, lager, tekniske rom etc. Totalentreprise er valgt som gjennomføringsmodell.

Kontrakten startet desember 2016 og ferdigstilt medio 2018. Samlet investeringskostnad er ca 120 mill eks mva.

Prosjektet gir Bygghuset AS ytterligere spisskompetanse innen segmentet idrettshaller.

Les mer om Nordstrand Arena og Bygghusets rolle på www.bygg.no

Bygghuset sine oppgaver:

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • SHA oppfølging
  • Kontrahering
  • Oppfølging av entrepriser