Prosjekt- og byggeledelse

Kontaktperson : Steinar Kvistad

Prosjekt- og byggeledelse

 

Prosjekt- og byggeledelse fra Bygghuset

Bygghuset tilbyr konsulentbasert bistand i form av både prosjektleder og byggeleder til byggeprosjekter.

Prosjektleder er byggherrens representant i prosjektet, og har ansvaret for å styre økonomi, fremdrift og kvalitet. Vi sørger for korrekt bemanning og for å velge de riktige medspillerne, og våre prosjektledere har høy faglig kompetanse og gode lederegenskaper. Han eller hun organiserer og styrer prosjektet gjennom alle faser, innenfor de avtalte rammer for kvalitet, økonomi og framdrift. En god kommunikasjon med byggherre er naturligvis også en sentral faktor.

Byggeleder er den som utfører nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen: Sørge for at alle aktører på byggeplassen følger de avtalte rutiner og regler. Byggeleder er også byggherrens representant på anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene. Blant arbeidsoppgavene er utarbeidelse av administrative rutiner i byggesaken, økonomistyring, sikre fremdrift, samt kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse. Byggeleder gjennomfører også overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene.

Kontaktperson : Steinar Kvistad