Byggesøknad

Kontaktperson : Steinar Kvistad

Byggesøknad

 

Byggesøknad – La erfarne folk i Bygghuset hjelpe deg med byggesøknaden

Bygghuset bistår med hjelp til byggesøknader for både private og profesjonelle aktører.

En byggesøknad er et formelt krav dersom du ønsker å oppføre bygning, tilbygg eller påbygg. Det kreves også i mange tilfeller for rivning og fasadeendring av eksisterende bygg. En del opplever formelle krav og papirarbeidet rundt byggesøknadene som vanskelige. Derfor kan vi hjelpe deg med jobben til en avtalt pris.

Da sikrer du profesjonell hjelp og råd fra oss med erfaring på temaet. Det vil gjerne hjelpe deg inn mot kommunen du sender byggesøknaden til. Det kan bidra til kortere saksbehandling og redusere risikoen for feil – som dermed også gir lengre og dyrere behandlingsperiode for deg og ditt prosjekt.

Kontaktperson : Steinar Kvistad