Vedlikeholdsplaner

Kontaktperson : Steinar Kvistad

Vedlikeholdsplaner

 

Vedlikeholdsplan – Bygghusets vedlikeholdsplan sikrer deg kontroll over vedlikeholdet

Bygghuset sin vedlikeholdsplan er utviklet for å identifisere tiltak og vedlikehold av bygninger. Ved hjelp av en database med relevant innhold, beregnes behovet for vedlikehold de neste fem årene. Databasen kombinerer informasjon om bygningsdeler og komponenter – og levetidstabeller med kostnadene vedlikeholdet vil kreve.

Gjennom denne planen for kommende fem år, kan man planlegge vedlikeholdet både når det kommer til arbeidet som må gjøres, og kostnadene som må tas. Vedlikehold defineres som arbeid som er nødvendig for å opprettholde bygningens standard. Ved manglende vedlikehold vil en bygning forfalle. Det kan bli dyrere å sette den i stand etter at forfallet har satt inn, enn å koste på jevnlig vedlikehold.

En bygning er jevnlig utsatt for både utvendige og innvendige påkjenninger. Utvendig er det først og fremst vær, vind og klimapåkjenninger som bidrar til å bryte ned overflater og materialer. Innvendig er det bruken av bygningen og installasjonene som står for slitasjen og behovet for vedlikehold.

 

 

 

Kontaktperson : Steinar Kvistad