Vollsveien 13 H

Vollsveien 13 H eies av Mustad Eiendom. Prosjektet omfatter transformasjon, rehabilitering, tilbygg og påbygg av bygningsmassen med til sammen ca. 12.000m² BTA.

Området tilhører gamle Granfos Brug og de eldste delene av bygningsmassen dateres tilbake til midten av 1800 tallet.

Norrøna blir prosjektets største leietaker med hovedkontor, møtesenter, klatresenter og restaurant.

Prosjektet tegnes av KIMA Arkitektur. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med Seltor som totalentreprenør.

Oppstart juni 2021, ferdigstillelse 4. kvartal 2022.

Bygghuset sine oppgaver:

  • KP og KU i hht. Byggherreforskriften
  • Oppfølging i byggefasen mht. kvalitet, fremdrift, endringer, økonomi, HMS, overleveringer mv.