Veritas Have

Prosjektet Veritas Have er et nytt boligprosjekt lokalisert på Høvik, i historiske omgivelser i tilknytning til Veritas-tomta. Prosjektet består av følgende:

  • Oppføring av 48 nye høystandard leiligheter fordelt på 4 blokker med samlet BRA på ca. 5.500 m2.
  • Etablering av underjordisk p-hus med plass til 76 biler
  • Opparbeiding av tilhørende utomhusområder.

Boligene er tegnet av MAKE Arkitekter AS. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med Bundebygg som totalentreprenør.

Oppstart april 2020, ferdigstilt 4. kvartal 2021.

Bygghuset sine oppgaver:

  • BHR og KU iht. Byggherreforskriften
  • Innhente tilbud, evaluering og kontrahering.
  • Oppfølging i byggefasen mht. kvalitet, fremdrift, økonomi, HMS, tilvalg, overleveringer mv.