Tjuvholmen

Landgangen 2-5

I fbm utbygging av nye Tjuvholmen, er det bygget ca 900 boliger, handel, service, restauranter på bakkeplan, kontorarealer, hotell, kunstsenter med skulpturpark, opplevelsessenter med utsiktstårn, veier, broer, plasser, parker, kaifronter, strandpromenader og øvrig utomhusanlegg, kanaler, teknisk infrastruktur, og garasjeanlegg til ca 800-biler.

Bygghuset AS har bistått utbygger, Tjuvholmen Utvikling AS, i forbindelse med prosjektering og oppføring av flere bygg på Tjuvholmen.

Landgangen 2-5

Landgangen 2-5 tegnet av HRTB arkitekter og består av 38 leiligheter for utleie. Bygget er på totalt ca. 3.450 m2 BRA. Bygget består av leiligheter i plan 3-9, i plan 2 etableres barnehage ( og i plan 1 er det kontorer tilhørende hotellet. Som fasadekledning benyttes forhåndspatinert kobber (grønn) med innslag av treverk på balkonger. Huset er bygget mellom to andre bygg, og har således kun to eksponerte fasader.

Landgangen 3 tegnet av LOF arkitekter AS og består av 40 leiligheter for salg. Bygget er på totalt ca. 3.450 m2 BRA.  Bygget består av leiligheter i plan 3-8, i plan 2 etableres barnehage (sammen med  og i plan 1 er det næringslokaler. Bygget krager delvis ut over sjøen på skråstilte stålsøyler. Fasaden kles med en lys stein hvor mellomrom mellom steinen blir fuget.
Landgangen 2-5 gjennomføres i en totalentreprise med Veidekke med en entreprisekostnad på ca. 155 mill. eks. mva.

Bygghuset sine oppgaver:

  • Byggherreombud fra og med kontraktsinngåelse med totalentreprenør.