Tjuvholmen

Kanalen 1-5

I fbm utbygging av nye Tjuvholmen, skal det bygges ca 900 boliger, handel, service, restauranter på bakkeplan, kontorarealer, hotell, kunstsenter med skulpturpark, opplevelsessenter med utsiktstårn, veier, broer, plasser, parker, kaifronter, strandpromenader og øvrig utomhusanlegg, kanaler, teknisk infrastruktur, og garasjeanlegg til ca 800-biler.

Bygghuset AS har bistått utbygger, Tjuvholmen Utvikling AS, i forbindelse med prosjektering og oppføring av flere bygg på Tjuvholmen.

Kanalen 1-5

Kanalen 1-5 er en ovalformet boligblokk med 92 leil. i plan 3-11, kontorer i plan 2 og restaurant i plan 1. Bygget er tegnet av Niels Torp Arkitekter AS og er på totalt 9.500 m2 BRA.

Bygget har en stor variasjon når det gjelder fasadeuttrykk og materialbruk i fasaden. Som fasadekledning er hovedmaterialet oksiderte kobberplater med enkelte partier hvor det er benyttet mørke Cembritplater. For å gi spill i fasadene er det videre innslag av kobberskodder samt skråstilte perforerte aluminiumsplater. Fasaden i plan 1 og 2 ligger inntrukket og består av en kombinasjon av glassfasade og glass utlektet på klimavegg. Her også med innslag av skodder for å gi et spill i fasaden.
Prosjektet (uten fundamentering og kjeller) er gjennomført med byggherrestyrte delentrepriser med en entreprisekost på ca. 160 mill. eks. mva.

Bygghuset sine oppgaver:

  • Prosjekteringsledelse
  • SHA Koordinator prosjektering (KP)
  • Kontrahering
  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Oppfølging av reklamasjoner