Schæffers gate 12

Sameiet Schæffers gate 12 ligger på Sofienberg i Oslo kommune.
Sameiet ble bygget ca 1890 etter den tids krav/standard.
Det er blitt utført større og mindre utbedringer i løpet av byggets levetid.

Bygghuset AS har på vegne av sameiet hatt ansvaret for komplett oppgradering av brannsikkerhet, samt utbedring av pussutsprenging rundt vinduer, oppmaling av fasader, utskifting av vinduer.

Bygghuset sine oppgaver:

  • Lage anbudsbeskrivelse i samarbeid med styret i sameiet
  • Kontrahere entreprenør
  • Følge opp og kvalitetssikre entreprenørens arbeider på vegne av sameiet i byggetiden
  • Byggherrens SHA koordinator i byggeperioden
  • Oppfølging av entreprisen i garantitiden

Før fasaderehabilitering 2020: