Pilestredet 77-79

Pilestredet 77-79 er et unikt og spennende boligprosjekt, tegnet av det prisbelønte arkitektkontoret, Reiulf Ramstad Arkitekter. Prosjektet består av 59 unike, høy-standard leiligheter og et spennende næringslokale, samt en felles parkeringskjeller.
BundeBygg er engasjert som totalentreprenør, og vil ferdigstille prosjektet våren 2020. Bygghuset v/Ole-Martin Rognerud er engasjert som prosjektleder for utbygger, og har bistått Aspelin Ramm gjennom prosjektet.

For mer informasjon, se https://www.pilestredet77.no/

«Det å drive med byutvikling er en spennende disiplin: Vår oppgave er å transformere en liten del av et større område med ulike kjennetegn og et vell av historier. Nabolaget på Fagerborg er et slikt historisk område, og utviklingsoppgaven krever erfaring med og ydmykhet for sammenhengene mellom byens fortid og fremtid.

Pilestredet 77-79 vil bestå av 59 leiligheter, fordelt på tre frittstående bygg. Byggene blir 4-5 etasjer høye, og føyer seg godt inn sammen med den eksisterende omkringliggende bebyggelse.» -Pilestredet77.no