Omsorgsboliger Tåsen

Omsorgsboliger Tåsen

Kontaktperson :
John Nordmoen

Bygghuset AS har bistått ÅF Advansia med byggeledelse ovenfor Oslo Kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF, som bygger nye omsorgsboliger i Pastor Fangens vei 22.

Eksisterende bygning fra 1967 er total-renovert. Rivearbeidene var av stort omfang. Det renoverte bygget på 2 640 m²  inneholder 29 boliger for eldre, samt utadrettet tilbud til eldre med kino, hobbyrom, kafeteria og helsetjenester.
Bygningen ble oppgradert etter gjeldende byggeforskrifter, krav til universell utforming, Husbankens krav til omsorgsboliger og tilfredsstiller miljøsertifisering BREEAM NOR «Very Good».

Det er etablert nye yttervegger og ny takkonstruksjon. Det er også etablert balkonger på øst- og vestfasade.

Utomhus er blant annet opprettet med en inngjerdet sansehage. Det produseres strøm ved solcellepanel på tak og vannbåren varme fra energibrønner

Byggeperioden var fra mai 2015 til juni 2016. Arkitekt er Rik Arkitektur AS og generalentreprenør er J.I. Bygg AS.

 Bygghuset sine oppgaver:

  • Byggeleder
  • Koordinator for utførelse