Omsorgsboliger Romsås

Oslo Bygghuset AS bistod ÅF Advansia med byggeledelse ovenfor Oslo Kommune

Omsorgsboliger Romsås

Kontaktperson :
John Nordmoen

Oslo Bygghuset AS bistod ÅF Advansia med byggeledelse ovenfor Oslo Kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF, som bygger nye omsorgsboliger til psykisk utviklingshemmede i Odvar Solbergs vei 79-81.

Tiltaket omfattet rivning av to eksisterende bygg på eiendommen og nybygg på 1660 m² i 2 etasjer med 16 boenheter, fellesrom og personalbase. Leietaker er bydel Grorud.

Det er etablert parkeringsplasser inn i terreng to steder på tomten.

Prosjektet oppfyller krav til passivhus og er sertifisert etter Breeam-Nor standardens krav til Very Good.
Byggeperioden var fra september 2015 til november 2016. Arkitekt er Momentum Arkitekter AS og generalentreprenør er NCC Construction AS.

Bygghuset sine oppgaver:

  • Byggeleder
  • Koordinator for utførelse