Lillestrøm studentby

Studentsamskipnaden SiO bygger Lillestrøm Studentby i Nesgata 6, Lillestrøm.

Lillestrøm studentby

Kontaktperson :
Frode Skurdal

Prosjektet består i å rive et gammelt sykehus og sette opp to nye separate boligbygg.

Boligbyggene inneholder 289 en-roms leiligheter og 11 to-roms leiligheter for studenter. Byggene er på henholdsvis 7 og 12 etasjer. Totalt areal ca 12 000 m2.

Den ene blokken inneholder også næringslokaler i 1. etg.

Prosjektet har arbeidet frem en løsning som er etterspurt blant studentene og vil sikre at byggene vil gi et attraktivt botilbud i fremtiden.

Noen av miljøtiltakene i prosjektet er:

  • Ventilasjonsanlegg etableres med varmegjenvinning
  • Belysning baseres utelukkende på LED-teknologi
  • Varmt forbruksvann og varmt vann for oppvarming fra fjernvarme.
  • Materialer med lav emisjon og god EPD
  • Fordrøying av overvann på egen tomt. Utomhusanlegg med permeable overflater
  • God tilrettelegging for miljøvennlig transport, derav nærhet til bussholdeplasser, jernbanestasjon og gode muligheter for sykler. Det etableres 1 sykkelparkering pr. boenhet
  • Info-skjerm med buss- og togruter

Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2022.

Byggherre: Studentskipnaden SiO

Arkitekt: HRTB AS Arkitekter MNAL

Totalentreprenør: Ove Skår AS

Les om prosjektet i Byggeindustrien:
https://www.bygg.no/lillestrom-studentby/1510112!/

 

Bygghusets rolle i prosjektet: Prosjekt- og byggeledelse

 

Bilder hentet fra Byggeindustrien