Lilleaker Vest

Lilleaker Vest

Prosjektet Lilleaker Vest består av følgende:

  • Oppføring av 208 nye leiligheter fordelt på 7 blokker med samlet BRA-S på ca. 15.000 m2.
  • Etablere et underjordisk parkeringshus med plass til ca. 200 biler.
  • Etablering av ny adkomstvei inn til området.
  • Etablering av ny park på ca. 12 mål som skal anlegges på det nye «lokket» over Ring 3 (Granfosstunellen).

Boligene er tegnet av Lund Hagem Arkitekter AS. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise av HENT AS som totalentreprenør.

Prosjektet er i sin helhet prosjektert i 3D/BIM hvor tverrfaglig kontroll er utført i en felles sammenstilt modell. Det etableres BIM-stasjoner ute på byggeplassen som erstatter tradisjonelle arbeidstegninger.

Oppstart vår 2017, ferdigstillelse 4. kv 2019

Bygghuset sine oppgaver:

  • BHR og KU i hht. Byggherreforskriften.
  • Innhente tilbud, evaluering og kontrahering.
  • Oppfølging i byggefasen mht kvalitet, fremdrift, økonomi, HMS, tilvalg mv.