Kontorbygg og parkeringshus Veritas

Nytt kontorbygg for Det Norske Veritas (DNV-GL) på Høvik i Bærum.

Kontorbygg og parkeringshus Veritas

Kontaktperson :
Lars Erik Østgaard

Nytt kontorbygg for Det Norske Veritas (DNV-GL) på Høvik i Bærum.
Prosjektet består i etablering av ett nytt kontorbygg på ca 10.000 m2, med utvidelse av eksisterende parkeringshus på ca 5.000 m2.
Etableringen krever opparbeidelse av ny vei inn til området som etter ferdigstillelse overtas av kommunen.
Byggene skal bygges inntil eksisterende bygningsmasse for Veritas og knyttes sammen bl.a ifbm parkeringsarealer, kjeller og teknisk infrastruktur.
Prosjektet skal miljø sertifiseres etter modell fra Breeam-NOR hvor ambisjonsnivået for kontorbygget er satt til Breeam Excellent.
Prosjektet skal gjennomføres som totalentrepriser.
Prosjektet er tegnet av Lund+Slaato Arkitekter AS, og med Multiconsult AS som prosjekterende.

Bygghuset er engasjert som del av byggherrens prosjektteam fra ÅF Advansia AS som står for all prosjektledelse.
Forprosjekt og prosjektering pågår i 2013, med byggestart våren 2014. Byggetid er satt til ca 2 år.

Bygghuset sine oppgaver:

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Breeam-koordinator.
  • Kontrahering
  • Oppfølging av entrepriser

 

Les mer om prosjektet her:

http://www.bygg.no/article/1344908