Kombinasjonsbygg Bjørndal

Bygghuset AS bistått med entreprenørens Prosjektledelse

Kombinasjonsbygg Bjørndal

Kontaktperson :
Frode Skurdal

På vegne av totalentreprenør har Bygghuset AS bistått med entreprenørens prosjektledelse i forbindelse med oppføring av ett kombinert butikk/lager og kontorbygg på Bjørndal i Oslo.  Bygget på 3.000 m2 over 3 plan rommer byggvarehus i nedre plan, lager i midtre, og kontor i øvre plan.

Bygget er fundamentert på fjell og bygget i kombinasjon av prefabrikkerte betongkonstruksjoner til kjellervegger og sjakter, samt stål og hulldekker. Vegger av delvis sandwichelementer og delvis trevegger kledd med aluminiumsplater, og tak av lett-takskonstruksjon. Uteanlegg med veier, p-plasser, og grøntanlegg. Oppvarming er løst med fjernvarme.

Bygget som er tegnet av Shark Arkitekter AS ble bygget i 2011 og hadde en entreprisekostnad på ca 40 mill eks mva.

Bygghuset sine oppgaver:

  • Prosjektledelse med overordnet ansvar for økonomi, innkjøp, kontakt med Byggherre og leietaker, entreprenører og leverandører, samt styring av prosjektorganisasjon.
  • Prosjekteringsledelse med styring av prosjekteringsteam bestående av ARK, RIB, RIG, RIV, RIE, RI-AKU, RI-brann.
  • Ansvarlig søker (SØK) mot Oslo Kommune.