Kilen Handelspark

Kilen Handelspark

Kontaktperson :
Nils Ystaas

Kilen Handelspark – Tønsberg.

Etablering av nytt handelssenter på ca. 20.000 m2 beliggende på Kilen i Tønsberg kommune. Etableringen krever også opparbeidelse av ny rundkjøring og vei inn til området.

Prosjektet skal BREEAM sertifiseres hvor ambisjonen er satt til BREEAM Very Good.

Prosjektet er tegnet av SPIR arkitekter og gjennomføres i en totalentreprise med Veidekke Logistikkbygg AS som totalentreprenør.

Oppstart mai 2022, ferdigstillelse mai 2024.

 

Bygghuset sine oppgaver:

  • BHR, KP og KU i hht. Byggherreforskriften.
  • Innhente tilbud, evaluering og kontrahering.
  • Oppfølging i byggefasen mht. kvalitet, fremdrift, økonomi, HMS, overleveringer mv.
  • Oppfølging i forhold til leietakere og leietakertilpasninger.