Harbitzalleen

Prosjektet Harbitzallèen består av følgende:
• Oppføring av 312 leiligheter fordelt på 12 blokker.
• Tilhørende underjordisk parkeringshus

Oppdragsgiver: Harbitzallèen Bolig AS som er eiet 50% av Profier AS og 50% av Møller Eiendom AS.

Boligene er tegnet av MAKE arkitekter.

Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise med WK Entreprenør AS.

Prosjektet er under oppføring og skal ferdigstilles 1. kvartal 2020

Bygghuset sine oppgaver:
• KU i hht. Byggherreforskriften
• Oppfølging i byggefasen mht. kvalitet, fremdrift, økonomi, SHA, tilvalg mv.
• Koordinering mot tilstøtende entrepriser hvor det bla. skal oppføres et næringsbygg på ca. 30.000 m2 samt diverse annen næring.