Gulliksbakken – Drøbak

Gulliksbakken – Drøbak

Kontaktperson :
Steinar Kvistad

Prosjektet Gulliksbakken består av følgende:

  • Oppføring av 10 nye høystandard leiligheter fordelt på felt A og Felt B.
    Felt A består av fire leiligheter mens Felt B bygges over garasjeanlegget og inneholder 6 leiligheter
  • Etablere parkeringskjeller under felt B

Boligene er tegnet av Kile Stokholm Arkitekter AS.
Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise med JI Bygg som totalentreprenør.

Oppstart høst 2019, ferdigstillelse 1-2. kv 2021

Bygghuset sine oppgaver:

  • BHR og KU i hht. Byggherreforskriften.
  • Byggherrens prosjektleder i alle faser mht kvalitet, fremdrift, økonomi, HMS mv.