Kantorsletta Selveierforening

Kantorsletta Selveierforening

Kantorsletta Selveierforening

Kontaktperson :
Steinar Kvistad

Kantorsletta Selveierforening bestående av 186 seksjoner fordelt på 3 bygninger fra 1972 har de senere årene gjennomført omfattende oppgradering og vedlikeholdsarbeider på egen bygningsmasse.

Bygghuset AS har bistått i prosjekt- og byggeledelse, samt funksjon som ansvarlig søker til kommunen ifm de ulike delprosjekter som; fasaderehabilitering, omlegging av tak, rørfornying av avløpsledninger og drenering, samt etablering av nedgravet avfalls-system. I alt har sameiet investert opp mot 10 millioner kroner i forbindelse med arbeidene. Aktivitetene har gått over flere år med enkeltkontrakter på de ulike fag. Oppdelingen har gjort hvert delprosjekt oversiktlig, og økonomisk overkommelig slik at arbeidene har blitt finansiert av beboere uten opptak av fellesgjeld.

Bygghuset sine oppgaver:

  • Utarbeidelse av styringsbudsjetter.
  • Innhenting av konkurransedyktige tilbud.
  • Opprette kontrakter med entreprenører.
  • Oppfølging av kvalitet og fremdrift under gjennomføringen.
  • Fakturakontroll og føre byggeregnskap med avstemming mot styringsbudsjett.
  • Besørge at byggherrens ansvar blir ivaretatt ifm Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA).
  • Innsamling av dokumentasjon på utførte arbeider til Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV).
  • Tegne- og søknadsoppgaver av søknadspliktige arbeider.