Familieboliger Kringsjå

SiO

Familieboliger Kringsjå

Kontaktperson :
Frode Skurdal

Generelt om prosjektet
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus – Eiendomsavdelingen skal
føre opp tre nye bygg, familieboliger, på adressen Olav M. Troviks vei 38-42. Arkitekt er LMR Arkitekter.

Byggene blir plassert sør-vest i Kringsjå Studentby, og ligger tett inntil flere skoler og en barnehage.
Prosjektet omfatter tre bygg med tilhørende uteområde. Det skal bygges 82
tilnærmet like tre-roms leiligheter med eget kjøkken, bad og innvendig bod. I prosjektet
inngår også komplett arbeid med boring og ferdigstillelse av 16 geobrønner og teknisk rom
med varmepumpe.

Bakgrunnen for prosjektet
SiO planlegger å rive 80 familieboliger som er oppført på tomten i Sognsveien 102. Disse
familieboligene må erstattes med nye og skal bygges på Kringsjå.
I løpet av de neste årene ønsker SiO å utvikle og bygge opptil 1500 nye hybler på Kringsjå,
samtidig som flere av de eksisterende byggene skal rehabiliteres. Totalt ser man for seg et
antall på opp mot 4500 studenter på Kringsjå studentby. Profilen til Kringsjå skal være
friluftsstudentbyen. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å treffe rette beslutninger slik at
Kringsjå skal fremstå som et attraktivt sted å være student.

Stedlige forhold
Familieboligene blir en del av Kringsjå Studentby, som ligger fint plassert i nærheten av
Sognsvann, Nordmarka og Norges Idrettshøyskole med tilhørende fasiliteter. Det er god
kollektivforbindelse med både buss og T-bane i umiddelbar nærhet.
I studentbyen bor det ca. 2500 studenter og byggeplassen vil ligge nær eksisterende
studentboliger. Det er viktig at beboerne på Kringsjå tas hensyn til, og at livet på Kringsjå
fungerer så normalt som mulig under byggearbeidene.

Prosjektet skal ha høy miljøprofil og utføres med;

  • Massivtre
  • Solcellepaneler på tak
  • Passivhus
  • Futurebuilt
  • Støtte fra Enova
  • Overvann infiltreres på egen tomt

Bygghusets rolle i prosjektet

  • Prosjektleder
  • Byggeleder
  • Koordinator utførelse

Les mer om prosjektet her:
https://www.bygg.no/article/1421628