Vulkan studenthus

Brenneriveien 11, Oslo

Vulkan studenthus i Brenneriveien 11, Oslo:

Prosjektet består i å rive et kontorbygg og sette opp et bygg som skal inneholde næringslokaler i plan 1 og studentboliger i plan 2-6.

Det er i alt 6 etasjer pluss tekniske rom på takene. Totalt areal er 9 500 m2

Det er i alt 209 studentleiligheter, der 14 er to-roms og resterende er ett-roms.

I tillegg er det en utbyggingsavtale med Bymiljøetaten som går ut på å ombygge Brenneriveien til et «gatetun» i eiendommens lengde

Prosjektet har arbeidet frem en løsning som er etterspurt blant studentene og vil sikre at byggene vil være et attraktivt botilbud i et svært attraktivt, sentralt og urbant område.

Noen av miljøtiltakene i prosjektet er:

  • Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Enova som utslippsfri byggeplass.
  • Ventilasjonsanlegg etableres med varmegjenvinning
  • Belysning baseres utelukkende på LED-teknologi
  • Varmt forbruksvann og varmt vann for oppvarming fra fjernvarme.
  • Materialer med lav emisjon og god EPD
  • Fordrøying av overvann på egen tomt. Utomhusanlegg med permeable overflater
  • God tilrettelegging for miljøvennlig transport, derav nærhet til bussholdeplasser, jernbanestasjon og gode muligheter for sykler. Det etableres 1 sykkelparkering pr. boenhet
  • Info-skjerm med buss- og togruter
  • Utrede mulighet for solcellepaneler på tak

 

Planlagt ferdigstillelse er høsten 2024.

Bygghuset har prosjekt- og byggeledelse

Byggherre er Studentsamskipnaden SiO

Totalentreprenør i samspillsentreprise er NCC