Bekkestua Have

Prosjektet Bekkestua Have er et eksklusivt leilighetsprosjekt beliggende midt i Bekkestua sentrum.

Prosjektet består av følgende:

  • 11 leilighetsbygg med til sammen 230 leiligheter.
  • Etablering av underjordisk p-hus med 208 p-plasser.
  • Opparbeiding av tilhørende utomhusområder / park.

Prosjektet er tegnet av MAKE Arkitekter AS. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med Consto Øst AS som totalentreprenør.

Oppstart januar 2022, ferdigstillelse 1 kvartal 2025.

Bygghuset sine oppgaver:

  • BHR, KP og KU i hht. Byggherreforskriften.
  • Innhente tilbud, evaluering og kontrahering.
  • Oppfølging i byggefasen mht. kvalitet, fremdrift, økonomi, HMS, tilvalg, overleveringer mv.
  • Koordinering mot tilgrensende arbeider som utføres av Bærum kommune med oppgradering av veier, fortau mv.