Arkitekttjenester og konstruksjonsteknikk (RIB)

Kontaktperson : Steinar Kvistad

Arkitekttjenester og konstruksjonsteknikk (RIB)

Arkitekttjenester

Bygghuset hjelper deg med tegninger, arkitekt- og interiørtjenester til din bolig, garasje mv.

Kanskje trenger du byggemeldingstegninger med plantegninger, snitt og fasadetegninger, eller en inntegning på situasjonskart?
Vi tilbyr også utvendige og innvendige tegninger i 3D.

Konstruksjonsteknikk

Bygghuset følger naturligvis standardene innen konstruksjonsteknikk, enten oppdraget gjelder massivtre, stål eller betong.

Vi har gode verktøy til dimensjonering og modellering av konstruksjoner, og dialogen er tett med involverte parter i prosessen.

Betong benyttes for det meste i bærende konstruksjoner og dekker, men også i større plass-støpte konstruksjoner. Ettersom betong er formbart og et svært sterkt materiale med lang levetid, gjør det bruksmulighetene mange.

En klar trend – og av flere regnet som fremtidsrettet – er limtre og massivtre interesante konstruksjonsmaterialer. De krever begge kunnskap rundt konstruksjonsform, knutepunktløsninger og innfestning. Miljø- og bærekraftfokus er gjerne sentralt, ettersom materialene er CO2-nøytrale og gjerne kortreist.

Som konstruksjonsmateriell er også stål er svært anvendelig.  I tillegg til mekaniske egenskaper med lav egenvekt i kombinasjon med stor styrke, kan det gi stor fleksibilitet for byggherre og arkitekt. Stål benyttes gjerne i store næringsprosjekter, vei- og baneprosjekter, samt i mindre boligprosjekter.

Kontaktperson : Steinar Kvistad